Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ truy cập Internet công cộng S-Member

(Bạn phải truy cập dịch vụ S-wifi để đăng ký trở thành Thành viên của S-Member)

Điều 1. Mô tả dịch vụ S-Member


S-member là dịch vụ truy cập wifi, cung cấp cho khách hàng trên mạng S-wifi. Theo đó, khách hàng sẽ thanh toán một khoản phí để được truy cập không giới hạn dung lượng và không phải xem quảng cáo từ hệ thống S-wifi  trong suốt thời gian truy cập wifi. 

Điều 2. Điều kiện sử dụng


Chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật “Điều khoản và điều kiện thành viên S-Member” này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên thiết bị của bạn.

Thành viên S-Member cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này, và việc Thành viên S-Member tiếp tục sử dụng để truy cập dịch vụ S-wifi này đồng nghĩa với việc đồng ý với các nội dung đã thay đổi đó.

Bằng cách truy cập dịch vụ S-wifi, khách hàng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản và điều kiện sử dụng, bảo đảm rằng Thành viên S-Member có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng dịch vụ truy cập S-wifi, để tuân theo Điều khoản và điều kiện sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng.


Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Thành viên S-Member


Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự đăng nhập và các quy định, hướng dẫn truy cập dịch vụ S-wifi và và Bảng điều khoản, điều kiện này trước khi trở thành Thành viên S-Member của Công ty chúng tôi.

Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký Thành viên S-Member. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến việc đăng ký Thành viên S-Member khi truy cập dịch vụ S-wifi.

Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm khác để can thiệp nhằm gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động của hệ thống truy cập dịch vụ S-wifi.

Không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm S-wifi hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu, tài khoản S-Member của mình (nếu có).

Để trở thành Thành viên S-Member bạn phải thực hiện thanh toán.

Công ty có quyền ngăn chặn/ xóa tư cách Thành viên S-Member khi chúng tôi phát hiện Thành viên S-Member đó sử dụng hệ thống truy cập dịch vụ S-wifi để thực hiện hành vi có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm Điều khoản sử dụng.

Cập nhật, theo dõi các thông tin, thông báo, quy định, hướng dẫn về sử dụng dịch vụ truy cập S-wifi của Công ty theo các phương thức như: (i) cập nhật trên thiết bị; (ii) tài liệu hướng dẫn của Công ty; (iii) thông báo, hướng dẫn qua email, tin nhắn sms; (iv) các phương thức khác theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Được truy cập Internet không giới hạn trong 30 ngày mà không phải đăng nhập hoặc xem quảng cáo với Chất lượng dịch vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và/hoặc do Công ty công bố.

Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ cho Công ty thông qua các hình thức: gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ Thành viên S-Member (028) 54042638, fanpage: S-Member hoặc hình thức khác theo quy đinh của Công ty. 

Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi phù hợp với thỏa thuận với Công ty và quy định pháp luật.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.


Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi


Công ty có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng truy cập dịch vụ S-wifi.

Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ truy cập dịch vụ S-wifi.

Hỗ trợ/ Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Thành viên S-Member truy cập dịch vụ S-wifi qua hệ thống tổng đài trợ giúp (028) 54042638 và fanpage: S-Member

Bảo mật các thông tin của Thành viên S-Member được lưu tại Công ty, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc truy cập dịch vụ S-wifi hoặc khóa chức năng đăng nhập của Thành viên S-Member trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà không cần phải báo trước cho Thành viên S-Member khi xảy ra các trường hợp như sau:


Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa Thành viên S-Member và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện trên hệ thống truy cập dịch vụ S-wifi.

Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho Thành viên S-Member.

Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Công ty được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Thành viên S-Member mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Thành viên S-Member đăng ký bổ sung dịch vụ.

Khi Thành viên S-Member truy cập dịch vụ S-wifi, Công ty có quyền thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty khi đăng ký, … Các thông tin cá nhân Thành viên S-Member cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi Họ tên, số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ sử dụng dịch vụ, ... Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ, áp dụng chính sách khuyến mại giữa Công ty với Thành viên S-Member và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Công ty cho Thành viên S-Member hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Tòa án.

Các quyền khác theo quy định của Công ty và của pháp luật.


Điều 5. Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm


Chúng tôi cam kết với Thành viên S-Member về việc truy cập dịch vụ S-wifi tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của Thành viên S-Member khi Thành viên S-Member sử dụng Dịch vụ do những rủi ro sau:


Điều 6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp


Điều khoản, điều kiện Dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình truy cập dịch vụ S-wifi của Thành viên S-Member, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Điều 7. Điều khoản cuối cùng


Các vấn đề chưa được quy định tại Điều khoản, điều kiện này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.

Thành viên S-Member đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản, điều kiện sử dụng này.

Sau khi hoàn thành đăng ký thành viên và thanh toán, chúng tôi sẽ gởi đến email của thành viên S-Member bản Thỏa thuận đăng ký thành viên S-Member.

Điều khoản, điều kiện này có hiệu lực kể từ khi Thành viên S-Member đăng ký thành công.